សាប៊ូដុំ ណាណោ


ជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់ជរា ការពារស្បែកស្ងួត និងចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកដែលខូច

ជួយព្យាបាលមុន និងជាំ មុខក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ជួយកាត់បន្ថយ

ស្លាកស្នាមអាចម៍រុយ

នៅលើផ្ទៃមុខក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៣ សប្តាហ៍

ប៉ុណ្ណោះ ធ្វើអោយស្បែកស្រស់ថ្លា ភ្លឺរលោងក្មេងជាងវ័យ អាចប្រើបាននៅលើ

ស្បែកគ្រប់ប្រភេទ។

របៀបប្រើ  ប្រើកក់ពីដងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬអាចប្រើបានតាមតម្រូវការ។

 

 

       

 Silkina Nano Co., Ltd.

 

Authorized Agents       Customer Care      Careers       News