សេរ៉ូមសេរ៉ូមលាបមុខ ណាណោ


សេរ៉ូមលាបមុខ ណាណោ ជាផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខរបស់អ្នក អាចជ្រាបចូលទៅក្នុង

ស្បែកយ៉ាងឆាប់រហ័ស…

ជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់ជរា។

ជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រិវជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខ និងរង្វង់ភ្នែក។

ជួយរឹតបន្តឹងរន្ធញើសអោយរួមតូច មើលទៅមានសុខភាពល្អ និងក្មេងជាងវ័យ។

អ្នកអាចសង្កេតឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៣ សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។

អាចប្រើបា្រស់បាននៅលើស្បែកគ្រប់ប្រភេទ។

របៀបប្រើ

បន្តក់សេរ៉ូមលាបមុខ ណាណោ នៅលើចុងម្រាមដៃរួចហើយលាបអោយសព្វនៅលើផ្ទៃមុខនិងក បន្ទាប់មក

អង្អែលថ្នមៗរហូតទាល់តែជាតិសេរ៉ូមជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែក។

 

 

        

 

 

 Silkina Nano Co., Ltd.

 

Authorized Agents       Customer Care      Careers       News